SmedstorpssläktenSmedstorpsläkten är en släktförening för ättlingarna till Carl Bengtsson och Helena Andersdotter i Grude, Älvsborgs län. Föreningen bildades 1897 och initiativtagare till bildandet var Karl Andreasson på Åsen i Remmene. Carl Bengtssons anor finns här som rtf-fil. Detsamma gäller hustrun Helena Andersdotter och två till tre generationer av deras gemensamma ättlingar.

Rolf Gustafsson är sedan många år ordförande i föreningen och den som är huvudsakligen ansvarig för sammanställningen av släktdata. De som är intresserade av medlemskap i föreningen, CD-skiva eller häfte med Carl Bengtssons ättlingar kan skicka ett e-mail till Rolf. Nedan finns även medlemsbrev från 1985 och framåt i PDF.


Grude kyrka


2017 års släktmöte, som för övrigt är ett 120-årsjubileum, äger rum i Grude lördagen den 20 maj kl. 13.
Samling sker vid kyrkan där Gunilla Hjelmstedt berättar om kyrkan och socknen. Mötet fortsätter vid tingshuset i Ljung där Lennart Palm kåserar om hur det kunde vara förr. Efter att Rolf Gustafsson berättat om släkten följer årsmötesförhandlingar. Mer detaljer om detta firande finns i årets medlemsbrev som till största delen handlar om kyrkoherden Eric Micranders barn, födda under 1600-talets mitt.

Släktmötet 2016 ägde rum i Bråttensby lördagen den 21 maj. Medlemsbrevet handlade om 30-åriga krigets återverkningar på Kullings och Gäsene härader men även om kyrktjuven Måns Jonsson.
2015 var årsmötet förlagt till Källunga och medlemsbrevet handlar både om socknens fattigplan och även aspekter på skapandet av nätverk.
I medlemsbrevet från 2014 finns information både om länsmannen Börje Bengtsson och några aspekter på Sämsholms historia.
Medlemsbreven från 2012 och 2013 berättar om dråpet på soldaten Olof Hälsing i Mjäldrunga.
Medlemsbreven från 2010 och 2011 handlar bland annat om man kan lita på muntliga traditioner.
Medlemsbrevet för 2009 handlar bland annat om när Carl Bengtsson var född.
I medlemsbrevet från 2008 står en hel del om Karl Andreasson men även hur Carl Bengtsson är släkt med Johan Ludvig Runeberg.
Brevet 2007 handlar mest om inbjudan till ett släktmöte i Ljungs tingshus, ett 110-årigt jubileumsfirande.
I brevet från 2006 finns en närmare utredning om Helena Andersdotters morfar Måns Persson född i Alboga 1708.
2005 får man en förklaring på vad den första drömmilen har med Smedstorpssläkten att göra.
Medlemsbladet 2004 handlar mest om släkten Boudrie.
2002 och 2003 handlar det mycket om Gustav Björkegren, farfarsfar till amiral Arleigh Burke. 1967 var amiral Burke på besök i Sverige och mer om detta kan man hitta på nätet genom att söka på Bjorkegren + Arleigh Burke.
År 2001 berättas om gården Fröstorp i Hovs socken i Gäsene.
I medlemsbladet år 2000 finns minnesord över Artur Floren som betytt mycket för Smedstorpssläkten.
I de äldre medlemsbladen finns mer om bland annat släkten Boudrie, Ericus Olai, Wilhelm von Salzburg, Bengt Mellander och Börje Bengtsson Smedmark som alla finns bland Carl Bengtssons anor.


Medlemsblad 1985
Medlemsblad 1986
Medlemsblad 1987
Medlemsblad 1988
Medlemsblad 1989
Medlemsblad 1990
Medlemsblad 1991
Medlemsblad 1992
Medlemsblad 1993
Medlemsblad 1994
Medlemsblad 1995
Medlemsblad 1996
Medlemsblad 1997
Medlemsblad 1998
Medlemsblad 1999
Medlemsblad 2000
Medlemsblad 2001
Medlemsblad 2002
Medlemsblad 2003
Medlemsblad 2004
Medlemsblad 2005
Medlemsblad 2006
Medlemsblad 2007
Medlemsblad 2008
Medlemsblad 2009
Medlemsblad 2010
Medlemsblad 2011
Medlemsblad 2012
Medlemsblad 2013
Medlemsblad 2014
Medlemsblad 2015
Medlemsblad 2016
Medlemsblad 2017
Uppdaterad 15/3 2017

Kontakt