Prosten Ekström på Tjörn
och hans
Praktisk afhandling om lämpligaste sättet att fiska Sill, Torsk, Långa, Makrill, Hummer och Ostron.Prosten Carl Ulrik Ekström, som vid 1800-talets mitt var kyrkoherde på Tjörn, var på sin tid en känd naturvetenskapsman med ett vittförgrenat kontaktnät. Han kom från Sörmland till Bohuslän under en för befolkningen svår period. År 1845 publicerade han, på uppdrag av Kungl. Maj:t boken Praktisk afhandling öfver lämpligaste sättet att fiska sill, torsk, långa, makrill, hummer och ostron. Denna bok kom att få stor betydelse för det bohuslänska fisket.

Av detta har det nu blivit en bok som finns till försäljning via Södra hamnens cafe i Skärhamn, via Båtdokgruppen i Skärhamn eller via nätbokhandlare som Adlibris. Prostens originalversion var tryckt med frakturtypsnitt vilket numera gör den svårläst för de flesta. Texten har därför moderniserats både vad gäller stavning och typsnitt och försetts med illustrationer och kommentarer. Bokomslaget är en akvarell som beskriver det intensiva livet kring Klädesholmen i samband med 1700-talets sillfiske. De inledande kapitlen handlar både om prosten Ekströms liv och om förhållandena på Tjörn och i Bohuslän under början av 1800-talet. En kortare sammanfattning av dessa kapitel finns att läsa via spalten till höger.Där kan man också hitta prostens bok med gammalstavning och utan kommentarer.

Lars Edvard Larsson

Till startsida