Start medicinhistoria

Introduktion

Svält och infektioner
Sjukdomar i Klövedal
Rödsot, nervfeber mm
Smittkoppor
Kolera
Influensa
Engelska sjukan
Frossa, malaria

Gamla teorier och ny kunskap
Sjukvård förr
Tabellverket

Provinsialläkare Bohuslän
Rapporter från provinsialläkare
Biografier
Frågor och svar
Skicka e-mail

Prosten Ekström