Medicinhistoria


Denna hemsida inriktar sig huvudsakligen på svensk medicinhistoria ofta med anknytning till Bohuslän. Kyrkböckerna ger en bra inblick i hur sjukdomar kommer och går och det kan finnas i stort kontinuerliga anteckningar ända från 1600-talets mitt. Detta har givit möjlighet att se hur födelsetal och dödlighet varierat genom åren och att göra jämförelser med Sverige i övrigt men också med världens minst utvecklade länder där barnadödligheten kan vara som i Sverige för 200 år sedan. Tillräckligt med mat, rent vatten och vaccinationer var det som bidrog mest till vår utveckling och varför skulle inte detta kunna ske igen?

NYTT

Under länken Prosten Ekström döljer sig bland annat en bok om fiske i Bohuslän skriven på 1840-talet av prosten C U Ekström på Tjörn.

Prosten Ekström var en intressant person med bred verksamhet, präst, naturvetenskapsman men också emellanåt läkare. Bland hans kvarlämnade papper fanns ett par anteckningsböcker där han beskrev vilka ordinationer han använde sig av vid olika sjukdomstillstånd. Detta har nu blivit en bok med titeln Prosten Ekströms ordinationer och denna är utgiven via Båtdokumentationsgruppen i Skärhamn. Boken kommer, från mitten av december, att finnas till försäljning på Södra hamnens cafe i Skärhamn eller via nätbokhandlare som Adlibris. Vill man ha en bok redan till jul så går det bra att skicka ett beställningsmail till ovanstående adress senast 20:e december.
Bland prostens efterlämnade papper fanns alltså två anteckningsböcker där han beskrev behandlingar för ett sextiotal sjukdomstillstånd från avtyning till örsprång. Recepten var ofta hämtade från den svenska farmakopén. En intressant förskrivning med anknytning till det senaste nobelpriset är behandlingen av malaria där prosten använde sig av malörtsextrakt som komplement till den etablerade behandlingen med kininsulfat. Den kinesiska malörten, Artemisia annua, har ju visat sig vara effektiv vid malaria och det är därför inte orimligt att man trodde att den inhemska malörten, Artemisia absinthium, kunde ha liknande effekter.

I avsnittet om kolera finns några exempel på hur prosten Ekström ville behandla dessa patienter.


© Lars Edvard Larsson 2015

Till medicinhistoria